You are here

Saolta Board of Directors, Public Board Meeting 13 June, Roscommon

Public Board Meeting

Date:           Wednesday 13th June 2018

Time:           2 p.m.

Location:     The Abbey Hotel, Roscommon

A public meeting of the Board of Directors of the Saolta University Health Care Group is scheduled for Wednesday 13th June 2018 at 2 p.m.

Members of the public are welcome to attend to observe only.  If you would like to attend, please email anne.farrington@hse.ie  by 4 p.m. on Friday 8th June 2018.  Places are limited.

________________
Dr John Killeen
Chairman
Saolta University Health Care Group

Cruinniú Poiblí Boird

Dáta:       Dé Céadaoin 13 Meitheamh  2018

Am:         2 i.n.

Ionad:     Óstán na Mainistreach, Ros Comáin

Tá cruinniú poiblí de Bhord Stiúrthóirí Shaolta, Grúpa Ollscoile um Chúram Sláinte, socruithe le haghaidh an gCéadaoin 13 Meitheamh 2018 ag 2in.

Beidh fáilte roimh an phobal freastail chun breathnóireacht amháin. Má tá tú ag iarraidh freastail, seol rphost chuig email anne.farrington@hse.ie roimh 4i.n, Dé hAoine 8 Meitheamh 2018.  Tá teorainn ar an líon áiteanna atá ar fáil.

_______________

Dr John Killeen
Cathaoirrleach
Saolta Grúpa Ollscoile um Chúram Sláinte

The article above is specific to the following Saolta hospitals:: 
All Hospitals