You are here

Saolta Board of Directors, Public Board Meeting 10 October, University Hospital Galway

Public Board Meeting

Date:        Wednesday 10th October 2018

Time:        4 p.m.

Location:  Staff Canteen, Ground Floor, Nurses Home Building, University Hospital Galway 

A public meeting of the Board of Directors of the Saolta University Health Care Group is scheduled for Wednesday 10th October 2018 at 4 p.m.

Members of the public are welcome to attend to observe only.  Places are limited.  If you would like to attend, please email anne.farrington@hse.ie  by 4 p.m. on Friday 5th October 2018. 

_______________
Dr John Killeen
Chairman
Saolta University Health Care Group

Cruinniú Poiblí Boird

Dáta:         Dé Céadaoin 13 Meitheamh  2018

Am:           2 i.n.

Ionad:       Óstán na Mainistreach, Ros Comáin

Tá cruinniú poiblí de Bhord Stiúrthóirí Shaolta, Grúpa Ollscoile um Chúram Sláinte, socruithe le haghaidh an gCéadaoin 13 Meitheamh 2018 ag 2in.

Beidh fáilte roimh an phobal freastail chun breathnóireacht amháin. Má tá tú ag iarraidh freastail, seol rphost chuig email anne.farrington@hse.ie roimh 4i.n, Dé hAoine 8 Meitheamh 2018.  Tá teorainn ar an líon áiteanna atá ar fáil.

________________
Dr John Killeen
Cathaoirrleach
Saolta Grúpa Ollscoile um Chúram Sláinte

 

 

The article above is specific to the following Saolta hospitals:: 
All Hospitals